Aktuality

Prehľad činností vykonávaných v roku 2022

Kick Off meeting ku projektu PROMEDICOV-19

Prezentácia (doc. Rebroš): Biotechnológie a ich pomoc pri riešení pandémie COVID-19