Aktivita

Subjekt/prijímateľ pomoci – MEDIREX GROUP ACADEMY n.o

Výskumná aktivita 1:

Výskum progresívnych metód diagnostiky COVID-19 a biomarkerov umožňujúcich skorú detekciu jedincov so zvýšeným rizikom ťažkého priebehu ochorenia

Rozšírenie aktuálnej diagnostickej metódy na infekčné agensy s porovnateľnými klinickými príznakmi pre rýchlu a efektívnu diferenciálnu laboratórnu diagnostiku.

Zavedenie a štandardizácia metódy metagenomického sekvenovania na určenie kompletnej genetickej informácie vírusu pre identifikáciu pôvodcu ochorenia a sledovanie vírusovej evolúcie vo vzorkách RNA od pozitívnych pacientov, determinácia sekvenčných variantov, ktoré odlišujú infikovaných asymptomatických, infikovaných symptomatických, infikovaných s ťažkým priebehom a ktoré môžu byť miestne špecifické.

Identifikácia genetických lokusov/genomických variantov/transkriptomických markerov   u pacientov potenciálne ovplyvňujúcich priebeh ochorenia (minimálne na úrovni WES, ideálne na úrovni WGS analýz). Porovnanie neinfikovaných, infikovaných asymptomatických, infikovaných symptomatických, infikovaných s ťažkým priebehom.

Analýza prípadov s ťažkým priebehom ochorenia u pacientov s poruchami imunity a identifikácia biomarkerov využiteľných v prognostike, resp. skorej identifikácii jedincov so zvýšeným rizikom závažného priebehu ochorenia pomocou genetických/ genomických /transkriptomických resp. imunologických/imunofenotypizačných analýz.

Partner 1 – Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Výskumná aktivita 1:

 

Výskum progresívnych metód diagnostiky COVID-19 a biomarkerov umožňujúcich skorú detekciu jedincov so zvýšeným rizikom ťažkého priebehu ochorenia

Zlepšenie aktuálnej diagnostickej metódy založenej na RT-qPCR v rôznych ohľadoch – čas analýzy, náklady na analýzu, zvýšenie priepustnosti analýz, automatizácia jednotlivých krokov analýz.