PROMEDICOV-19

Hlavný cieľ projektu

Vytvoriť (univerzálny) systém skorej a rýchlej detekcie, identifikácie a diagnostiky nových infekčných ochorení s pandemickým potenciálom, v pilotnej fáze realizovaný v priamej súvislosti s aktuálnou pandémiou COVID-19.

Predmet projektu

V projekte je plánované vytvorenie prakticky univerzálneho systému, aplikovateľného nielen v prípade už prebiehajúcej pandémie, ale aj v prípade objavenia sa nového infekčného agensu, pričom sa v rámci systému plánuje použitie kombinácie ultramoderných a zároveň zaužívaných a v klinickej diagnostike overených postupov.

Jedinečnosť projektu

Projekt je jedinečný tým, že spája originálne poznatky excelentného nezávislého výskumu a vývoja a vysokého potenciálu ich klinického využitia.


Výskum progresívnych metód diagnostiky COVID-19 a biomarkerov umožňujúcich skorú detekciu jedincov so zvýšeným rizikom ťažkého priebehu ochorenia

Výskumná aktivita projektu
PROMEDICOV-19

Výskum progresívnych metód diagnostiky COVID-19 a biomarkerov umožňujúcich skorú detekciu jedincov so zvýšeným rizikom ťažkého priebehu ochorenia.

Zámer projektu PROMEDICOV-19

Cieľom projektu je nájsť prioritné riešenie v období pandémie COVID-19, a to vybudovať národný nezávislý optimalizovaný, štandardizovaný a validovaný systém, ktorého kľúčové komponenty bude možné používať, resp. získať v expresnom čase a prakticky neobmedzenom množstve. Ako celý systém tak aj jeho komponenty budú nastavené ako navzájom nezávislé, aktualizovateľné a modifikovateľné pre prípady, že toto bude potrebné a bude možné ich využívať aj v iných oblastiach výskumu a podobne orientovaných výskumných projektoch v oblastiach aplikovaného výskumu a vývoja.

Partner projektu